วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

20 มิ.ย.2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร. อุทัย ดุลยเกษมการประเมินความเสี่ยงคืออะไร
การวิเคราะห์ว่าในการดำเนินการขององค์กรหรือโครงการ ดูว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดที่อาจส่งผลให้การดำเนินไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
ความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือโครงการ

ตึงตัองเริ่มต้นโดยการทำความเข้าใจว่าเป้าหมายคืออะไร

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยของเราคืออะไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ใช้เป้าหมายนั้นเป็นเกณฑ์
ถ้าทำ SWOT โดยเป้าหมายไม่อยู่กับที่ จะทำให้ผิดพลาดหมด เช่น รพ.ที่มีแพทย์ประจำทุกสาขามากๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงจะกลายจุดอ่อน ใช้การจ้างแพทย์ part time ดีกว่า

ความเสี่ยงบางกรณีอาจเป็นความเสี่ยงเชิงบวก

เราจะต้องมาดูว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
เราควรให้ความสนใจกรณีความเสี่ยงสูง สูงปานกลาง และปานกลางสูง(เพิ่มกราฟิก matrix ด้วย)
โอกาส. ต่ำ    ผลกระทบ.  ต่ำ ความเสี่ยง ต่ำ
โอกาส. ปานกลาง.     ผลกระทบ.  ต่ำ ความเสี่ยง
โอกาส. สูง     ผลกระทบ. ต่ำ  ความเสี่ยง
โอกาส.  ต่ำ   ผลกระทบ.  ปานกลาง.   ความเสี่ยง

โอกาส.  ปานกลาง.   ผลกระทบ. ปานกลาง.    ความเสี่ยง
โอกาส.   สูง  ผลกระทบ.  ปานกลาง.   ความเสี่ยง
โอกาส. ต่ำ    ผลกระทบ.  สูง  ความเสี่ยง
โอกาส.  ปานกลาง.   ผลกระทบ.   สูง ความเสี่ยง
โอกาส.    สูง ผลกระทบ. สูง  ความเสี่ยง


ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

สถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนเลือกจากที่ตั้ง กทม บางแสน

การบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยง
เราสามารถจัดการกับปัจจัย หรือจัดการกับผลกระทบ

ทำไมคาร์ฟูจึงไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่เทสโก้ประสบความสำเร็จ


วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

23-25 เมษายน 2557 ดูงานวิชาศึกษาทั่วไปที่ ม.กรุงเทพ มจธ และ มทส

คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์หัวหน้าศูนย์บริการจัดการหลักสูตรและศึกษาทั่วไป และทีมงานได้กรุณาต้อนรับเป็นอย่างดี

การจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปของที่นี่เข้มแข็งดีมาก ชอบที่การวางมหาวิทยาลัยเป็น Creative University ที่ปักธงให้นักศึกษาใน 3 เรื่องคือ Creativity, Entrepreneurship และ Internationalization ได้ใช้วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์โดยใส่อัตลักษณ์เข้าไปในนักศึกษา

จุดแรกที่เดินเข้าไป สะดุดตากับโปสเตอร์ "บ้านกล้วย" ซึ่งเป็นนิตยสารของคณะนิเทศศาสตร์ที่จัดทำในรายวิชา ไปยืนเมียงมองอยู่เพราะจำได้ว่าธรรมยุทธ ศิษย์เก่ารุ่น 2 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาจัดทำนิตยสารเล่มนี้ แอบส่องใน FB มาตลอด ^_^ ยืนๆอยู่ธรรมยุทธก็ออกมาจากห้องนั้น เพราะเห็นพวกเรายืนอยู่หน้าห้อง ดีใจมากมายที่ได้พบนะคะ :) ปลื้มใจแทนที่เห็นผลงานนักศึกษาออกมาดีมาก สวยงาม ดูทันสมัย น่าสนใจมากๆ

สภาพในมหาวิทยาลัยก็ทันสมัยมาก ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยเมืองนอก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสีสันสดใสมาก และได้ไปชมพื้นที่เรียนรู้และอ่านหนังสือของนักศึกษาที่ตึกเพชร บรรยากาศ relax มากๆ เดินแถวนี้เพลินจริงๆเลย ^_^

24 เมษายน 2557 คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของ มจธ. รศ.ดร. บัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา รศ. ดร. พรนภัส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ. ดร. ศศิธร และทีมงานได้กรุณาต้อนรับ เราขอใช้เวลาตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงช่วงบ่าย ตั้งใจจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุด เพราะที่นี่เป็นต้นแบบที่น่าสนใจมากๆค่ะ


อาจารย์ศศิธรได้เล่าการดำเนินการในการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปตั้งแต่เริ่มต้นปรับหลักสูตร เป็นประโยชน์มากๆที่จะนำมาปรับกระบวนการทำงานของเรา ที่ มจธ. ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตมจธ. ไว้น่าประทับใจมาก ว่าบัณฑิจจะเป็น Social Change Agent โดยจะเป็นผู้ที่มี 1. Value 2. Potential Competency และ 3. Leadership ได้เห็นโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การคิดภาระงาน และได้รับทราบปัญหาที่ มจธ.ได้เคยพบและวิธีแก้ไข คงต้องได้ขอความรู้จาก อ.ศศิธรในโอกาสต่อไปอีกบ่อยๆแน่ๆเลยค่ะ ^_^
25 เมษายน 2557 คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ดร.เทพทวีให้การต้อนรับค่ะ

มทส. กับ มวล. นับเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้อง มทส. เป็นพี่ที่เป็นต้นแบบตั้งแต่ต้น ระบบการเรียนการสอนเป็นไตรภาคเหมือนกัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ทั้งสำนักของ มวล.จะเทียบเนื้อหาหลักสูตรเป็นเมเจอร์ย่อยในสาขาวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ใต้สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมอีกที

โดยส่วนตัวชื่นชม มทส.มากเป็นพิเศษ เพราะต้องไป มทส. บ่อยๆในระยะแรกที่ มวล.ยังไม่ได้เปิดสอน ไปสอบสอนก็ที่นี่ ไปดูตัวอย่างการสอนก็ที่นี่ หลายปีผ่านไปเพิ่งได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน รู้สึกคุ้นเคยมาก

รายวิชาศึกษาทั่่วไปของ มทส. ยังคล้ายคลึงเหมือนสมัยแรกๆ ชื่อรายวิชาจึงคุ้นหู เช่น การคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล การพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์กับสังคม ฯลฯ แม้ไอทีจะเหลือเพียงวิชาเดียวจากเดิมมีอยู่สองวิชา กลายเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แต่ก็ยังคุ้น ^_^ ถือว่าได้กลับไปยืนยันแนวคิดการศึกษาทั่วไปที่เราเคยมีมาตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัยค่ะค่าย KM ที่ขนอม 15-16/3/57

ค่ายวิชาการจัดการความรู้ของอาจารย์ดิชิตชัย เทอมนี้มีค่ายนอกสถานที่ ที่สุภารอยัลบีช ขนอม มีทีมคณาจารย์จากสำนักวิชา พี่นิรันดร์นำทีมจากส่วนกิจการนักศึกษามาช่วย พี่ๆจากศูนย์บรรณสารฯมาร่วมเป็นคุณอำนวยและดูแลการถ่ายทำวิดิโอ และทีมสันทนาการในตำนานมาร่วมกันจัดกิจกรรม

นักศึกษาในรายวิชาเป็นนักศึกษาหลักสูตร DIM และจากสำนักวืชาการจัดการ ได้เรียนรู้เรื่อง KM ผ่านกิจกรรม การบรรยาย Walk Rally การระดมความคิด Story telling การสร้างตารางอิสรภาพ BAR/AAR

บรรยากาศสนุกสนานมากๆ พวกเราไปถึงขนอมช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 15 มีกิจกรรม มีช่วงพักให้เตรียมการ และมีกิจกรรมต่อ นักศึกษาร่วมกิจกรรมกันจนสี่ทุ่ม พลังงานเหลือเฟือกันมาก และได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ จบค่ายกันไปก่อนเที่ยงวันอาทิตย์แล้วเดินทางกลับ เป็นค่ายที่ดีมากอีกค่ายหนึ่ง คิดว่านักศึกษาได้ทั้ง
ความรู้ประสบการณ์และความประทับใจกลับไป

NCUM2014 14 มีนาคม 2557

 The National Undergraduate Research and Innovation Colloquium on Management 2014 (NCUM 2014) เป็นการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และประจำปี 2557 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 3 รศ.ดร. ชูศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงาน

การบรรยายพิเศษเเรื่อง วิจัยยุคใหม่กับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดย คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเคมี และตัวแทนสภาอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัยที่ควรจะต้อง match กับธุรกิจวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การจัดการความรู้ องค์การสวนยาง

28 สิงหาคม 2556 มีโอกาสไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดการความรู้ที่องค์การสวนยาง นาบอน เนื่องจากที่นี่มีการอบรม KM มาบ้างแล้ว แต่จะไม่ได้มีการเก็บความรู้ในเชิงปฏิบัติจริง ครั้งนี้จึงใช้วิธีการสกัดความรู้จากผู้ทำงานแต่ละฝ่าย ให้ตั้งประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการของแต่ละกลุ่มซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  โดยมีกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
  • —      Before Action Review (BAR)
  • —      แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้
  • —      ขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงในองค์กรตัวอย่าง
  •       —แนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านการจัดการความรู้
  •       —ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค
  •       —การจัดทำแผนการจัดการความรู้
  •       After Action Review(AAR) ร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น

มีผู้เข้าสัมมนาประมาณ 40 คน ได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม จับประเด็นได้ 5 ประเด็น ซึ่งได้ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วออกมานำเสนองาน ผลงานที่ได้ให้จัดพิมพ์ และเก็บเป็นแฟ้มไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้เผยแพร่ต่อไป  มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การทำชุดความรู้อธิบายเนื้อหาในการนำชมโรงงานฝ่ายผลิต  การนำชมศูนย์การเรียนรู้   เปอร์เซ็นประเภทการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ยางพารา  เทคนิคในการกรีดยางให้มีประสิทธิภาพ  และความรู้ในการแก้ปัญหาหน้ายางแห้งซึ่งสามารถนำไปทำการทดลองต่อแล้วรวบรวมข้อมูลเป็นความรู้เพิ่มเติมได้อีก

การประชุมรับฟังร่างเกณฑ์มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไป

ประเด็นจากการประชุมรับฟังร่างเกณฑ์มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไป
24 สิงหาคม 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่


งานนี้คณะกรรมการร่างมาตรฐานได้จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไป  จะมีเวทีนี้ทุกภูมิภาค
คำถามและความเห็นประเด็นทั่วไป
·         ภาพรวมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จริงๆแล้วมีส่วนใดที่ต่าง
o   คำตอบจากคณะทำงาน: โครงสร้างชัดเจนขึ้น มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน Learning Outcome เป็นรูปธรรมมากขึ้น
·         ของใหม่ให้ความสำคัญกับมิติของการเปลี่ยนแปลง มีความหลากหลาย ตระหนักในคนที่แตกต่างมี dynamic แต่ที่ขาดคือ ไปขยายความคำว่าคุณธรรมมากขึ้นแต่ขาดเรื่อง communication  ของเดิมใส่ใจสุขภาพร่างกายด้วย  ของใหม่ใช้คำกว้างไป เช่น สรรพสิ่ง ซึ่งอาจต้องขยายความ
หมวดที่ 1 นิยาม
1.       คำว่า “ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง” ค่อนข้างหลวม ไม่สื่อมากนัก เสนอคำว่า เข้าใจในการเปลี่ยนแปลง”
2.       เสนอคำว่า “การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”   ความมีเหตุผล ควรมีอยู่ ใช้คำว่า “การดำรงตนอยู่ในความเหมาะสมดีงาม” แทน .”ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม”
3.       การสะท้อนว่าเราให้อะไรแก่สังคมไม่ค่อยมี ควรมีเรื่องการสร้างประโยชน์ให้สังคม ควรทำให้คนอื่น
4.       ควรเพิ่ม “พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”  น่าจะมี “ช่วยเหลือสัตว์ สิ่งแวดล้อม”
5.       ไม่มีเรื่องจิตสาธารณะ น่าจะใช้คำว่า สำนึกทางสังคม ซึ่งจะรวมทุกอย่าง 
“ใส่ใจ...” น่าจะเป็น “สำนึกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง” และคำว่า “พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง....” ยังคงต้องมีอีกหรือไม่หากใช้คำว่า สำนึก... แล้ว
6.       ประเด็นเรื่องการใช้คำ นักศึกษาปัจจุบันเป็น gen Y เป็นผู้ใช้มากกว่าผู้สร้าง เสนอให้เพิ่ม “การตระหนักถึงผลของสิ่งที่ทำต่อสังคมและผู้อื่น รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบ”
คำว่า รู้ เข้าใจ  ใส่ใจ  เป็น verb ที่ไม่แสดงถึงการกระทำ น่าจะใช้คำเช่น การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก การยอมรับ มีความรับผิดชอบ
7.       การเขียนไล่ลำดับดี เสนอให้ใช้คำที่กระชับ ควรมีคำ เช่น สำนึกรับผิดชอบในความเป็นพลโลก
8.       อยากให้มีเรื่อง ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย ใจ
9.       เสนอ “ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข” “รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”  อยากให้ใช้ “...มีสันติสุข”
10.   เรากำลังทำสวนทางกับสิ่งที่ อ.บัณฑิตบอกหรือไม่ ไม่ควรล็อคตัวเอง อยากให้เขียน “หมวดวิชาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”
หมวดที่ 2 ผลการเรียนรู้
1.       เรื่องที่ปรากฏในหมวดที่ 2 ไม่มีในนิยาม
คำว่า คิดแบบองค์รวม ตีความได้หลากหลาย เป็นอย่างไร
2.       ยังเสนอว่าให้มีเรื่องสุขภาพกาย
3.        ควรมีเรื่อง สำนึกในประวัติศาสตร์ (ทาง floor เห็นว่าข้อนี้อยู่ใน outcome ที่ 1 อยู่แล้ว)
4.       ควรเปลี่ยนจากคำว่า ธรรมชาติ เป็น สิ่งแวดล้อม
5.       ยังอยากให้มีคำว่าธรรมชาติอยู่
6.       LO บางทักษะวัดผลยาก จะวัดได้อย่างไร เช่น การดำเนินชีวิต การคิดแบบองค์รวม
7.       คำว่า สังคมพหุวัฒนธรรม สวยอยู่แล้ว เห็นด้วย
8.       การตีความคำว่า พหุวัฒนธรรม แต่ละศาสตร์ตีความแตกต่าง เคยเจอที่หมายถึง การแลกเปลี่ยนและย้ายถิ่น
9.       ขยายความเชิงมานุษยวิทยา พหุวัฒนธรรม เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน เราอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นอย่างไร
10.   ควรมีคำว่า รู้จัก เห็นคุณค่าของตนเอง  ควร focus คำว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3
1.       โครงสร้าง GE ที่เป็น credit based  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะวัดจากกิจกรรมนักศึกษา หรือใช้ exit exam เทียบโอนหน่วยกิตด้วยประสบการณ์
2.       เห็นด้วยกับการบูรณาการ แต่ต้องคำถึงด้วยว่า บางครั้งขึ้นกับ inside ของผู้ที่จะมาบูรณาการซึ่งบางครั้งก็ยาก
3.       เราเพิ่มโน่นนี่มากไปหรือไม่ จะกลายเป็นวิชาเฉพาะหรือไม่
4.       การเรียนน่าจะมีทั้งชั่วโมงที่เข้าเรียนและชั่วโมงกิจกรรม  ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว

หมวดที่ 4
มีการแชร์ประสบการณ์ว่าวิชาฝึกงาน เคยให้ S/U เช่นกัน แต่ในที่สุดก็กลับมาเป็นเกรด เพราะจะได้นำไปคำนวณ GPA

หมวดที่ 5

การมีหน่วยงานผู้กำกับดูแลนับเป็นสิ่งที่ดี

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

18-21/3/2556 Service Science Management and Engineering (SSME)


วันที่ 18-21 มีนาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าอบรม “Train for The Trainer” โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม หลักสูตร Service Science Management and Engineering (SSME) ที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วิทยากรมาจากบริษัท IBM ได้ความรู้น่าสนใจมาก และคาดว่าจะได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 วัน

Ø  การอบรมครอบคลุมเรื่องใด
ทาง SIPA ชี้แจงวัตถุประสงค์ว่า จัดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจใกล้ชิดการศึกษามากขึ้น IBM มีองค์ความรู้ในการทำ project ใหญ่ จะมี case studies หลากหลาย PM เป็นจุดอ่อนของการทำงานอย่างมาก
เนื้อหาจะครอบคลุม Application Development and Maintenance Services, IT Project Management in Practice, Applied Test Methodology & Technique for IT Services, Business Analyst for IT Service Implementation, Big data, Business Intelligence Solutions, Mobile Application and cloud computing.
ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ เป็นที่คาดหวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดไปให้นักศึกษา เช่นในการทำโครงงาน ไม่ใช่คิดแค่การเขียนโปรแกรมแต่ต้องมองภาพในการบริหารจัดการโครงการ
Ø  IBM บริหารจัดการโครงการอย่างไร
IBM มีการใช้ IBM use Process Asset Library based on CMMI. Compatible to CMMI level  3 at least (Defined)  

Ø  IBM มีกลุ่มที่ทำงานกับโครงการในหน้าที่ใดบ้าง
Project Management/SEPG/PQA  ซึ่งในส่วนที่มาอบรมจะเป็นกลุ่มที่ดูแล service ในกรณีที่จัดทำ new application จะมีทีมที่ทำเบื้องต้น เมื่อ engage ได้ จะส่งต่อมาให้ทีมนี้เพื่อดูแล

Ø  Process Improvement is not a continuous journey not a destination/ W. Edwards Deming
เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลา
Ø  Service Level Agreement (SLA) คืออะไร  
คือข้อตกลงเรื่อง Key service ที่เราต้อง Achieve ถ้าไม่สำเร็จจะมีบทลงโทษ เช่นการปรับ
Ø  IBM ใช้ Project Management tools ใดบ้าง
1.       Estimation : Wide Band Delphi
2.       Project plan: Microsoft Project
3.       WPI tracking: Microsoft Project
4.       Management log
5.       Customer status report
6.       Project Completion report

Ø  สิ่งที่นักศึกษาจะบริหารโครงการวิชาโครงงาน คิดว่าต้องทำอะไรบ้าง
1.       Proposal
2.       Work Break down structure
3.       Estimation
4.       Activity Plan
a.       Start from Gantt chart
b.      Assign resources to task
c.       Set dependency
d.      Check another view(Resource, Network)
e.      Adjust
f.        Set milestone,  baseline
g.       Track project
5.       Risk Management
6.       Weekly report
7.       Documentary repository
8.       Project Completion Report