วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประชุมหนุ่มช่าง

วันนี้วันดึ 28 ธันวาคม 2553 หนุ่มๆงานบริการสื่อโสต CLM มาประชุมกัน(โดยนัดหมาย) เพื่อมาสกัดความรู้ในตัวออกมาเป็นหลักเป็นฐาน ที่มาเนื่องจากการที่หนุ่มๆของเรามีความรู้ในตัวกันมากมายแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้มานั่งคิด เรียบเรียงความคิดออกมาให้คนอื่นได้รับทราบและนำความรู้นั้นๆไปใช้ ซึ่งออกจะน่าเสียดาย เพราะประสบการณ์ต่างๆที่มีเป็นสิ่งที่หลายคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ก็เลยถือโอกาสใช้ช่วงปิดภาคเรียน มาลองนั่งทบทวนความรู้ของแต่ละคน ตั้งใจให้เป็นการใช้เวลาแบบสบายๆ ไม่เล็งผลเลิศออกมาเป็นงานมากนัก เพราะการทำให้จิตใจเปิดกว้างและสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองน่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า บรรยากาศวันนี้ก็เลยออกมาแบบนี้

9:00 น. ห้องประชุม 2 ศูนย์บรรณสาร

หนุ่มๆมาประชุมกันโดยมีน้องเป้า อาภรณ์และน้องกบ บุญเพ็ญมาช่วยให้ข้อมูลในเรื่องการจัดการความรู้และ R2Rhttp://www.youtube.com/watch?v=eQm5sh3DzTg ลิงก์หนุ่มๆเขาคุยกัน :)