วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

สัมมนา “บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์: มุมมองและกระบวนทัศน์ของการทำงาน”


23 มีนาคม 2554

9:45 น. หลังจากพิธีเปิดห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร. ผาณิต กันตามระ นัดพูดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 กล่าวปาฐกถา เรื่อง ไจิตและกายที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมาก และรู้สึกมีบุญที่ได้ฟังเรื่องดีๆ ตัวอย่างดีๆจากอาจารย์ค่ะ

อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆอย่างสนุกสนานแต่แฝงด้วยแง่คิดดีๆมากมาย ได้แก่

- อย่ารอเวลาทำดี คนเรามีข้ออ้างต่างๆในแต่ละช่วงวัยที่จะไม่เข้าวัด ทำบุญ แต่หากไม่ทำ เมื่อไหร่ถึงจะ

ได้ทำ

- ให้เจริญสติ

- จงเป็นคนแก่ที่มีศีลอย่ามีแต่ทรัพย์

- จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ (อาจารย์ย้ำประโยคนี้หลายครั้ง)

- บุญกุศลติดตนข้ามภพข้ามชาติ

- คนชอบให้ความสำคัญกับของผิดๆ ให้ความสำคัญกับของแพงๆ

- พอใจตามมี ยินดีตามได้ ทำใจให้เป็นสุข

- อย่าเอาของร้อนเข้าบ้าน ของที่เข้ามาแล้วทำให้ไม่มีความสุขถือเป็นของร้อน

- ให้ใช้หลักกาลามสูตร อย่าเชื่อคนง่ายๆ ให้ไตร่ตรอง

- อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือสติ

- ธรรมะคือหน้าที่ มีหน้าที่ของตัวเองก็ทำไป อย่างแพทย์พยาบาลจำทำการรักษาผู้ป่วยแม้จะเป็นคนร้าย

- หากเจอคำถามว่าคุณสีอะไร? สีที่ดีสำหรับทุกคนคือ ศีเลณสุขติยันติ....

- การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลแก่ชีวิต

- คนโลภเดินกดปลายเท้า คนขี้โกรธเดินลงส้น พวกกิเลสเยอะจะเดินไม่เต็มเท้า พระพุทธเจ้าจะเดินเต็มฝ่าเท้า

- พบผู้ใหญ่ให้ไหว้ ก้มด้วย

- คนเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยโสโอหัง

- ถ้าไม่มีใครอบรมบ่มสอน อาจมีกรณี ไม่ถอดรองเท้าใส่บาตร

- คนจะดีเกิดได้จาก สายเลือดดี อบรมดี มีสิ่งแวดล้อมดี

- คนเราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่น

- คำสอนจากยายช่วยนำทาง

- ให้จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

- คนเราอยากสูงเลือกวิธีการได้สองอย่าง คือเลื่อยเก้าอี้คนให้ต่ำกว่าเรากับการทำตัวเราให้ดีกว่าเขา เลือกการทำตัวเราจะดีกว่า

- ก่อนจะทำอะไรต้องคิดว่าไม่เดือนร้อนตัวเราเองและผู้อื่น

- สงบกายวาจาใจ จะไปกลัวอะไร

- หิวจงกิน แต่ถ้าอยาก อย่ากิน เพราะความอยากมีไม่สิ้นสุด

- จิตส่งผลถึงกาย

- ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า ความดีทำเพียงเล็กน้อยก็มีใจเป็นกุศล ระวังจิตระวังใจให้เป็นกุศล ให้สิ่งดีๆต่อคนอื่น

- เอาเหตุเอาผล อย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง เอาใจเขามาใส่ใจเรา

- นั่งสมาธิ กินแต่พอดี พักผ่อนให้เพียงพอ ตัดความกังวลต่างๆออกไป

- ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

- อย่าเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นแล้วทำให้เกิดความทุกข์

ชีวิตของอาจารย์ ปัจจุบันอายุ 69 ปี

สามีมีผู้ช่วยภรรยา อยู่มาห้าปีไม่มีลูก เลิกแล้ว ลูกไม่มีพ่อ เพื่อนยืมเงินหลายล้าน ค้ำประกันเพื่อน ซื้อแชร์แม่ชม้อย ท้องแก่บริษัทล้ม คลอดลูกสองเดือน บ้านไฟไหม้ หัวล้านจากการฝ่าไฟไปเอาลูกหนีไฟ หลังหัก ปัจจุบันอาศัยบ้านที่แม่ให้ อาจารย์เคยกินยาตาย ตอนที่ลูกอายุสองเดือน กินแวเลี่ยม อาจารย์นั่งสมาธิจนเกิดอาการจากยา อาเจียน ปวดแสบปวดร้อน หมดสติไปสามชั่วโมง ได้ยินเสียงลูกร้องแต่ขยับไม่ได้ จนแม่มาเจอ ต้องกรอกยาให้อาเจียนจนหมดสติ

จากนั้นมอบตัวให้กับการทำความดี ทำนุบำรุงศาสนา

หมายเลขมือถือของอาจารย์ : 081-8174400

อาจารย์ทิ้งท้ายด้วยบทกลอน อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้าง...

5-6 มีนาคม 2554 การประกันคุณภาพการศึกษา


ปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา ปีที่แล้วจำได้ว่าเป็นวันที่ 6 มีนาคมเช่นกันที่ระเบียงทราย ขนอม ปีนี้จัดที่โรงแรมแกรนด์พาร์คในนครฯ

ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมากันร้อยกว่าคน คึกคักกันมาก ได้มีโอกาสไปพูดให้นักศึกษาฟังเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม และได้เห็นการร่วมกันคิดโครงการดีๆของนักศึกษาที่น่าสนใจ เห็นศักยภาพของนักศึกษาที่จะเป็นผู้นำนักศึกษาที่ดีต่อไป

เนื้อหาที่คุยกับนักศึกษาก็จะเริ่มตั้งแต่ความสำคัญของการประกันคุณภาพศึกษา ต้นสายปลายเหตุ พรบ.การศึกษาของไทย พ.ศ. 2542 ปรับปรุงเมื่อปี 2545 ลงรายละเอียดในมาตรที่เกี่ยวข้อง และลงรายละเอียดถึงองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่จะถูกประเมิน รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ

บรรยากาศการอบรมสนุกสนานมาก นักศึกษากระตือรือร้นสมกับที่จะเป็นผู้นำนักศึกษาที่ดี

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

รวมสัมมนาช่วงนี้ ประชุมหนุ่มข่าง/Social network/BI

มีหลายการสัมมนาหลายชุดที่ไม่ได้ update ทันที ก็จะเอามาลงทีหลังประมาณนี้