วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

FPT university, Hanoi , 6 กันยายน 2554ช่วงวันที่ 3-6 กันยายน 2554 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้นำคณาจารย์ไปดูงานที่ประเทศเวียดนาม หนึ่งในองค์กรที่ได้เยี่ยมชมคือ FPT university

TBC