วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

20 มิ.ย.2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ดร. อุทัย ดุลยเกษมการประเมินความเสี่ยงคืออะไร
การวิเคราะห์ว่าในการดำเนินการขององค์กรหรือโครงการ ดูว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดที่อาจส่งผลให้การดำเนินไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
ความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือโครงการ

ตึงตัองเริ่มต้นโดยการทำความเข้าใจว่าเป้าหมายคืออะไร

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยของเราคืออะไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ใช้เป้าหมายนั้นเป็นเกณฑ์
ถ้าทำ SWOT โดยเป้าหมายไม่อยู่กับที่ จะทำให้ผิดพลาดหมด เช่น รพ.ที่มีแพทย์ประจำทุกสาขามากๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงจะกลายจุดอ่อน ใช้การจ้างแพทย์ part time ดีกว่า

ความเสี่ยงบางกรณีอาจเป็นความเสี่ยงเชิงบวก

เราจะต้องมาดูว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น
เราควรให้ความสนใจกรณีความเสี่ยงสูง สูงปานกลาง และปานกลางสูง(เพิ่มกราฟิก matrix ด้วย)
โอกาส. ต่ำ    ผลกระทบ.  ต่ำ ความเสี่ยง ต่ำ
โอกาส. ปานกลาง.     ผลกระทบ.  ต่ำ ความเสี่ยง
โอกาส. สูง     ผลกระทบ. ต่ำ  ความเสี่ยง
โอกาส.  ต่ำ   ผลกระทบ.  ปานกลาง.   ความเสี่ยง

โอกาส.  ปานกลาง.   ผลกระทบ. ปานกลาง.    ความเสี่ยง
โอกาส.   สูง  ผลกระทบ.  ปานกลาง.   ความเสี่ยง
โอกาส. ต่ำ    ผลกระทบ.  สูง  ความเสี่ยง
โอกาส.  ปานกลาง.   ผลกระทบ.   สูง ความเสี่ยง
โอกาส.    สูง ผลกระทบ. สูง  ความเสี่ยง


ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

สถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนเลือกจากที่ตั้ง กทม บางแสน

การบริหารความเสี่ยง สามารถทำได้เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยง
เราสามารถจัดการกับปัจจัย หรือจัดการกับผลกระทบ

ทำไมคาร์ฟูจึงไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่เทสโก้ประสบความสำเร็จ


วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

23-25 เมษายน 2557 ดูงานวิชาศึกษาทั่วไปที่ ม.กรุงเทพ มจธ และ มทส

คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์หัวหน้าศูนย์บริการจัดการหลักสูตรและศึกษาทั่วไป และทีมงานได้กรุณาต้อนรับเป็นอย่างดี

การจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปของที่นี่เข้มแข็งดีมาก ชอบที่การวางมหาวิทยาลัยเป็น Creative University ที่ปักธงให้นักศึกษาใน 3 เรื่องคือ Creativity, Entrepreneurship และ Internationalization ได้ใช้วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์โดยใส่อัตลักษณ์เข้าไปในนักศึกษา

จุดแรกที่เดินเข้าไป สะดุดตากับโปสเตอร์ "บ้านกล้วย" ซึ่งเป็นนิตยสารของคณะนิเทศศาสตร์ที่จัดทำในรายวิชา ไปยืนเมียงมองอยู่เพราะจำได้ว่าธรรมยุทธ ศิษย์เก่ารุ่น 2 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาจัดทำนิตยสารเล่มนี้ แอบส่องใน FB มาตลอด ^_^ ยืนๆอยู่ธรรมยุทธก็ออกมาจากห้องนั้น เพราะเห็นพวกเรายืนอยู่หน้าห้อง ดีใจมากมายที่ได้พบนะคะ :) ปลื้มใจแทนที่เห็นผลงานนักศึกษาออกมาดีมาก สวยงาม ดูทันสมัย น่าสนใจมากๆ

สภาพในมหาวิทยาลัยก็ทันสมัยมาก ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยเมืองนอก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสีสันสดใสมาก และได้ไปชมพื้นที่เรียนรู้และอ่านหนังสือของนักศึกษาที่ตึกเพชร บรรยากาศ relax มากๆ เดินแถวนี้เพลินจริงๆเลย ^_^

24 เมษายน 2557 คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของ มจธ. รศ.ดร. บัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา รศ. ดร. พรนภัส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ. ดร. ศศิธร และทีมงานได้กรุณาต้อนรับ เราขอใช้เวลาตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงช่วงบ่าย ตั้งใจจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุด เพราะที่นี่เป็นต้นแบบที่น่าสนใจมากๆค่ะ


อาจารย์ศศิธรได้เล่าการดำเนินการในการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปตั้งแต่เริ่มต้นปรับหลักสูตร เป็นประโยชน์มากๆที่จะนำมาปรับกระบวนการทำงานของเรา ที่ มจธ. ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตมจธ. ไว้น่าประทับใจมาก ว่าบัณฑิจจะเป็น Social Change Agent โดยจะเป็นผู้ที่มี 1. Value 2. Potential Competency และ 3. Leadership ได้เห็นโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การคิดภาระงาน และได้รับทราบปัญหาที่ มจธ.ได้เคยพบและวิธีแก้ไข คงต้องได้ขอความรู้จาก อ.ศศิธรในโอกาสต่อไปอีกบ่อยๆแน่ๆเลยค่ะ ^_^
25 เมษายน 2557 คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ดร.เทพทวีให้การต้อนรับค่ะ

มทส. กับ มวล. นับเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้อง มทส. เป็นพี่ที่เป็นต้นแบบตั้งแต่ต้น ระบบการเรียนการสอนเป็นไตรภาคเหมือนกัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ทั้งสำนักของ มวล.จะเทียบเนื้อหาหลักสูตรเป็นเมเจอร์ย่อยในสาขาวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ใต้สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมอีกที

โดยส่วนตัวชื่นชม มทส.มากเป็นพิเศษ เพราะต้องไป มทส. บ่อยๆในระยะแรกที่ มวล.ยังไม่ได้เปิดสอน ไปสอบสอนก็ที่นี่ ไปดูตัวอย่างการสอนก็ที่นี่ หลายปีผ่านไปเพิ่งได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน รู้สึกคุ้นเคยมาก

รายวิชาศึกษาทั่่วไปของ มทส. ยังคล้ายคลึงเหมือนสมัยแรกๆ ชื่อรายวิชาจึงคุ้นหู เช่น การคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล การพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์กับสังคม ฯลฯ แม้ไอทีจะเหลือเพียงวิชาเดียวจากเดิมมีอยู่สองวิชา กลายเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แต่ก็ยังคุ้น ^_^ ถือว่าได้กลับไปยืนยันแนวคิดการศึกษาทั่วไปที่เราเคยมีมาตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัยค่ะค่าย KM ที่ขนอม 15-16/3/57

ค่ายวิชาการจัดการความรู้ของอาจารย์ดิชิตชัย เทอมนี้มีค่ายนอกสถานที่ ที่สุภารอยัลบีช ขนอม มีทีมคณาจารย์จากสำนักวิชา พี่นิรันดร์นำทีมจากส่วนกิจการนักศึกษามาช่วย พี่ๆจากศูนย์บรรณสารฯมาร่วมเป็นคุณอำนวยและดูแลการถ่ายทำวิดิโอ และทีมสันทนาการในตำนานมาร่วมกันจัดกิจกรรม

นักศึกษาในรายวิชาเป็นนักศึกษาหลักสูตร DIM และจากสำนักวืชาการจัดการ ได้เรียนรู้เรื่อง KM ผ่านกิจกรรม การบรรยาย Walk Rally การระดมความคิด Story telling การสร้างตารางอิสรภาพ BAR/AAR

บรรยากาศสนุกสนานมากๆ พวกเราไปถึงขนอมช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 15 มีกิจกรรม มีช่วงพักให้เตรียมการ และมีกิจกรรมต่อ นักศึกษาร่วมกิจกรรมกันจนสี่ทุ่ม พลังงานเหลือเฟือกันมาก และได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ จบค่ายกันไปก่อนเที่ยงวันอาทิตย์แล้วเดินทางกลับ เป็นค่ายที่ดีมากอีกค่ายหนึ่ง คิดว่านักศึกษาได้ทั้ง
ความรู้ประสบการณ์และความประทับใจกลับไป

NCUM2014 14 มีนาคม 2557

 The National Undergraduate Research and Innovation Colloquium on Management 2014 (NCUM 2014) เป็นการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และประจำปี 2557 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 3 รศ.ดร. ชูศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงาน

การบรรยายพิเศษเเรื่อง วิจัยยุคใหม่กับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดย คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเคมี และตัวแทนสภาอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัยที่ควรจะต้อง match กับธุรกิจ