วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

23-25 เมษายน 2557 ดูงานวิชาศึกษาทั่วไปที่ ม.กรุงเทพ มจธ และ มทส

คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์หัวหน้าศูนย์บริการจัดการหลักสูตรและศึกษาทั่วไป และทีมงานได้กรุณาต้อนรับเป็นอย่างดี

การจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปของที่นี่เข้มแข็งดีมาก ชอบที่การวางมหาวิทยาลัยเป็น Creative University ที่ปักธงให้นักศึกษาใน 3 เรื่องคือ Creativity, Entrepreneurship และ Internationalization ได้ใช้วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์โดยใส่อัตลักษณ์เข้าไปในนักศึกษา

จุดแรกที่เดินเข้าไป สะดุดตากับโปสเตอร์ "บ้านกล้วย" ซึ่งเป็นนิตยสารของคณะนิเทศศาสตร์ที่จัดทำในรายวิชา ไปยืนเมียงมองอยู่เพราะจำได้ว่าธรรมยุทธ ศิษย์เก่ารุ่น 2 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาจัดทำนิตยสารเล่มนี้ แอบส่องใน FB มาตลอด ^_^ ยืนๆอยู่ธรรมยุทธก็ออกมาจากห้องนั้น เพราะเห็นพวกเรายืนอยู่หน้าห้อง ดีใจมากมายที่ได้พบนะคะ :) ปลื้มใจแทนที่เห็นผลงานนักศึกษาออกมาดีมาก สวยงาม ดูทันสมัย น่าสนใจมากๆ

สภาพในมหาวิทยาลัยก็ทันสมัยมาก ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยเมืองนอก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องสีสันสดใสมาก และได้ไปชมพื้นที่เรียนรู้และอ่านหนังสือของนักศึกษาที่ตึกเพชร บรรยากาศ relax มากๆ เดินแถวนี้เพลินจริงๆเลย ^_^

24 เมษายน 2557 คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของ มจธ. รศ.ดร. บัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา รศ. ดร. พรนภัส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ. ดร. ศศิธร และทีมงานได้กรุณาต้อนรับ เราขอใช้เวลาตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงช่วงบ่าย ตั้งใจจะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุด เพราะที่นี่เป็นต้นแบบที่น่าสนใจมากๆค่ะ


อาจารย์ศศิธรได้เล่าการดำเนินการในการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปตั้งแต่เริ่มต้นปรับหลักสูตร เป็นประโยชน์มากๆที่จะนำมาปรับกระบวนการทำงานของเรา ที่ มจธ. ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตมจธ. ไว้น่าประทับใจมาก ว่าบัณฑิจจะเป็น Social Change Agent โดยจะเป็นผู้ที่มี 1. Value 2. Potential Competency และ 3. Leadership ได้เห็นโครงสร้างการบริหารงาน วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การคิดภาระงาน และได้รับทราบปัญหาที่ มจธ.ได้เคยพบและวิธีแก้ไข คงต้องได้ขอความรู้จาก อ.ศศิธรในโอกาสต่อไปอีกบ่อยๆแน่ๆเลยค่ะ ^_^
25 เมษายน 2557 คณาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มวล. ได้ขอเยี่ยมชมการดำเนินการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ดร.เทพทวีให้การต้อนรับค่ะ

มทส. กับ มวล. นับเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้อง มทส. เป็นพี่ที่เป็นต้นแบบตั้งแต่ต้น ระบบการเรียนการสอนเป็นไตรภาคเหมือนกัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ทั้งสำนักของ มวล.จะเทียบเนื้อหาหลักสูตรเป็นเมเจอร์ย่อยในสาขาวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ใต้สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมอีกที

โดยส่วนตัวชื่นชม มทส.มากเป็นพิเศษ เพราะต้องไป มทส. บ่อยๆในระยะแรกที่ มวล.ยังไม่ได้เปิดสอน ไปสอบสอนก็ที่นี่ ไปดูตัวอย่างการสอนก็ที่นี่ หลายปีผ่านไปเพิ่งได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียน รู้สึกคุ้นเคยมาก

รายวิชาศึกษาทั่่วไปของ มทส. ยังคล้ายคลึงเหมือนสมัยแรกๆ ชื่อรายวิชาจึงคุ้นหู เช่น การคิด การค้นคว้าและการใช้เหตุผล การพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์กับสังคม ฯลฯ แม้ไอทีจะเหลือเพียงวิชาเดียวจากเดิมมีอยู่สองวิชา กลายเป็น การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แต่ก็ยังคุ้น ^_^ ถือว่าได้กลับไปยืนยันแนวคิดการศึกษาทั่วไปที่เราเคยมีมาตั้งแต่แรกตั้งมหาวิทยาลัยค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น