วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

NCUM2014 14 มีนาคม 2557

 The National Undergraduate Research and Innovation Colloquium on Management 2014 (NCUM 2014) เป็นการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และประจำปี 2557 เรื่อง วิจัยก้าวใหม่เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน ครั้งที่ 3 รศ.ดร. ชูศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงาน

การบรรยายพิเศษเเรื่อง วิจัยยุคใหม่กับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดย คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเคมี และตัวแทนสภาอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัยที่ควรจะต้อง match กับธุรกิจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น